วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 | โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 3 คณะครูโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21" ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา